iprochim

Inginerie tehnologică

Organismul de Certificare ADR  îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI 17065:2013. Acesta este autorizat să realizeze, ca organism de certificare produse, sarcinile specifice de evaluare a conformităţii prevăzute de Acordul European referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), aşa cum se detaliază în Anexa la certificatul de acreditare RENAR OT 006, pe urmatoarele domenii:

 1. Suprastructuri tip cisternă din materiale metalice:
 • Cisterne fixe (vehicule-cisternă), cisterne demontabile, containere-cisternă și cutii mobile cisternă, conform ADR cap.6.8, RID
 • Cisterne mobile și containere de gaz cu elemente multiple (CGEM) ”UN”, conform ADR cap.6.7,IMDG
 • Cisterne pentru deșeuri operând sub vid, conform ADR cap.6.10.
 • Cisterne din componența unităților mobile de fabricare explozivi (MEMU), conform ADR paragraful 6.12.3.1, paragraful 6.12.4 .
 1. Ambalaje:
 • Ambalaje, conform ADR cap.6.1,RID,ADN,IMDG,ICAO
 • Ambalaje pentru mărfuri infecțioase clasa 6.2, conform ADR 6.3,RID,ADN,IMDG,ICAO
 • Recipiente mari pentru transportul în vrac (RMV), conform ADR 6.5, RID,ADN,IMDG,ICAO
 • Ambalaje mari, conform ADR 6.6,RID,ADN,IMDG,ICAO
 1. Suprastructuri tip stelaj:

Stelaje demontabile, interschimbabile, conform ADR pct. 4.1.3.8.

Organismul de Inspectie  ADR  conform Acordului European referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/CEI 17020:2012 si este autorizat conform Certificatului de acreditare RENAR OT 001 pentru domeniile:

 

 1. AMBALAJE conform ADR:
 • Ambalaje ADR conform ADR cap. 6.1
 • Recipiente mari pentru transportul în vrac (RMV) conform ADR cap. 6.5
 • Ambalaje mari conform ADR cap. 6.6
 1. Suprastructuri tip stelaj fixe sau demontabile conform ADR cap. 4.1.3.8
 2. Containere pentru transport in vrac conform ADR 6.11                      
 3. CISTERNE conform ADR:
 • Cisterne mobile şi containere de gaze cu elemente multiple (CGEM) „UN” conform ADR 6.7
 • Cisterne fixe (vehicule-cisternă), cisterne demontabile, containere cisternă şi cutii mobile cisternă, ale căror rezervoare sunt construite din materiale metalice, precum şi vehicule – baterie şi containere de gaze cu elemente multiple (CGEM) conform ADR cap. 6.8 cu excepţia subcapitolului 6.8.3 care intră sub incidenţa OUG 126/30.12.2011 care transpune Directiva 2010/35/UE (TPED)
 • Cisterne pentru deşeuri care operează sub vid conform ADR cap. 6.10
 • Cisterne (altele decât cele din capitolele 6.7, 6.8, 6.10) conform ADR 6.12
 1. Suprastructuri tip Ex şi MEMU pentru transportul mărfurilor periculoase explozive conform ADR cap. 2.2; cap. 4.1.5; cap. 4.7; cap. 9.3; cap. 9.8.

În funcție de specificul activităților, inspecțiile pot fi: inițiale, periodice, anuale și excepționale.

Organism de inspectie COV stații de distribuție și terminale are activităţi specifice pentru inspecția tehnică COV la stații de benzină și la terminale sunt realizate de către IPROCHIM conform Legii nr.264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină.

IPROCHIM este desemnat Organism de inspecție tehnică COV conform Ordinului MIR nr. 337/2001 pentru a efectua următoarele activități:

 • Avizarea tehnică a proiectului și inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile pentru depozitare a benzinei la terminale;
 • Avizarea tehnică a proiectului și inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare, descărcare a benzinei în și din containere mobile la terminale, inclusiv pentru echipamentele de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor și protecția de supraîncărcare a cisternelor auto;

Avizarea tehnică a proiectului și inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de depozitare, încărcare,descărcare și distribuție a benzinei la stațiile de benzină, la terminalele la care se realizează stocarea intermediară a vaporilor, inclusiv sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a. Inspecția tehnică COV, inclusiv etapa a II-a, se execută conform Ordinului ME nr. 728/2013.

Organism de inspectie COV cisterne rutiere și feroviare are activităţi specifice pentru inspecția tehnică COV la cisternele rutiere care aprovizionează cu carburanți stațiile de distribuție și terminalele se proiectează și se exploatează astfel încât să se asigure captarea și reținerea vaporilor de retur proveniți de la instalațiile de depozitare. Inspecția elementelor din Anexa IV a directivei 94/63/CE este efectuată odată cu inspecția ADR a cisternei rutiere.