CONSULTANȚĂ TEHNICĂ

CONSULTANȚĂ TEHNICĂ MEDIU

 • Management integrat de mediu
 • Managementul deşeurilor
 • Management de risc şi securitatea instalaţiilor:
  – Auditarea sistemului de management de securitate;
  – Documente necesare conformării cu prevederile directivei SEVESO:
  o Rapoarte de securitate
  o Politică de prevenire a accidentelor majore;
  o Plan de urgenţă internă
  o Evaluarea riscului de mediu evenimente
 • Studii de evaluare a Impactului asupra Mediului
 • Managementul apelor
 • Bilanțuri de mediu
 • Raport privind Impactul asupra Mediului
 • Raport de Amplasament
 • Raport de Securitate
 • Evaluare Adecvată
 • Consultanţă şi obţinere Acord de mediu şi obţinere Autorizaţie de mediu conform procedurii simple sau integrate IPPC

CONSULTANȚĂ AUTORIZARE ANTREPOZIT FISCAL

 • Documentații certificare Antrepozit fiscal
 • Studii privind coeficienții maximi de consumuri tehnologice.

STUDII

 • Studii de oportunitate, de pre-fezabilitate și de fezabilitate
 • Studii de amplasament
 • Studii de soluții tehnologice