Declaraţia Directorului General al IPROCHIM S.A. privind managementul organismelor de inspecție

        Pentru menținerea și dezvoltarea sistemului de management al organismelor de inspecție, managementul la cel mai înalt nivel al IPROCHIM S.A. a stabilit proiectarea, documentarea, implementarea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management, cu scopul de a satisface cerințele clienților săi, a celor statutare, ale autorităților de reglementare sau ale organizațiilor care acordă recunoaștere.

Obiectivele generale ale sistemului de management ale organismelor de inspecție sunt:

1. asigurarea independenței și impartialității activităților desfășurate de organismele de inspecție;

2. respectarea drepturilor de proprietate ale clienților asupra informațiilor și produselor obținute de la aceștia sau în timpul efectuării evaluărilor / inspecțiilor, asigurarea confidențialității și securității informațiilor și datelor;

3. alocarea resurselor materiale (facilități și echipamente) necesare funcționării sistemului de management, la nivelul de calitate specificat în schemele de omologare și metodele de inspecție;

4. satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților organismelor de inspecție din cadrul IPROCHIM S.A. și menținerea încrederii acestora în calitatea omologărilor / inspecțiilor efectuate, prin accesul acestora neîngrădit la apeluri și reclamații adresate organismelor de inspecție și omologare;

5. creșterea competenței personalului organismelor prin asigurarea unei instruiri continue a personalului, bazată pe identificarea necesarului de instruire pentru fiecare persoană a organismului în parte;

 

Pentru realizarea acestor obiective, în calitate de Director General al IPROCHIM S.A., mă angajez să asigur:

 

 

 

  • conformarea organismului de inspecție ADR cu standardul de referință SR EN ISO/CEI 17020:2012 și menținerea acreditării organismelor ca organism de tip A;
  • organizarea și alocarea resurselor materiale și umane necesare funcționării sistemului de management;
  •  buna practică profesională și calitatea serviciilor întregului personal pentru executarea omologărilor / inspecțiilor conform cerințelor SR EN IPROCHIM S.A. ISO/CEI 17020:2012, a standardelor de inspecție și a reglementărilor în vigoare;
  • îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management conform SR EN ISO/CEI 17020:2012;
  • menținerea integrității sistemului de management atunci când sunt planificate și implementate modificări ale sistemului de management;
  • evitarea supunerii personalului de conducere și tehnic la presiuni de diferite naturi: comerciale, financiare, care pot afecta rezultatul inspecțiilor;
  • asigurarea protecției informațiilor confidențiale și a dreptului de proprietate ale clienților;
  • evitarea implicării în activități care pot afecta încrederea în competența, imparțialitatea, raționamentul și integritatea operațională;
  • asigurarea unei comunicări adecvate între personalul organismelor de inspecție privind omologările / inspecțiile și eficacitatea sistemului;

În calitate de Director General, deleg responsabilitățile:

Ä  Șefului ORGANISMULUI DE INSPECȚIE ADR, pentru activitățile tehnice și pentru asigurarea resurselor necesare menținerii calității activităților de inspecție / omologare.

Ä  Șefului ORGANISMULUI DE INSPECȚIE COV SUPRASTRUCTURI, pentru activitățile tehnice și pentru asigurarea resurselor necesare menținerii calității inspecțiilor

Ä  Șefului ORGANISMULUI DE INSPECȚIE COV STAȚII DISTRIBUȚIE ȘI TERMINALE, pentru activitățile tehnice și pentru asigurarea resurselor necesare menținerii calității inspecțiilor

Ä  Manager SMI, pentru implementarea și menținerea sistemului de management.

Data: 04.10.2022