Declaraţia Directorului General al IPROCHIM S.A. privind managementul organismelor de certificare si inspectie

Pentru mentinerea si dezvoltarea sistemului de management al organismelor de certificare si inspectie, managementul la cel mai inalt nivel al IPROCHIM S. A. a Stabilit proiectarea, documentarea, implementarea si imbunatatirea continua a unui sistem de management, cu scopul de a satisface cerintele clientilor sai, a celor statutare, ale autoritatilor de reglementare sau ale organizatiilor care acorda recunoastere.

Obiectivele generale ale sistemului de management ale organismelor de certificare si inspectie sunt:

 • asigurarea independentei si impartialitatii activitatilor desfasurate de organismele de certificare si inspectie
 • respectarea drepturilor de proprietate ale clientilor asupra informatiilor si produselor obtinute de la acestia sau in timpul efectuarii evaluarilor / inspectiilor, asigurarea confidentialitatii si securitatii informatiilor sidatelor
 • alocarea resurselor materiale (facilitati si echipamente) necesare functionarii sistemului de management, la nivelul de calitate specificat
  in schemele de certificare si metodele de inspectie
 • satisfacerea cerintelor si asteptarilor clientilor organismelor de certificare si inspectie din cadrul IPROCHIM S.A. si mentinerea increderii acestora in calitatea certificarilor / inspectiilor efectuate, prin accesul acestora neingradit la apeluri si reclamatii adresate organismelor de certificare si inspectie
 • cresterea competentei personalului organismelor prin asigurarea unei instruiri continue a personalului, bazata pe identificarea necesarului de instruire pentru fiecare persoana a organismului in parte 

Pentru realizarea acestor obiective, in calitate de Director General al IPROCHIM S.A., ma angajez sa asigur:

 • conformarea organismului de certificare ADR si organismului de inspectie ADR cu standardul de referinta SR EN ISO/CE! 17020:2012 si mentinerea acreditarii organismelor ca organism de tip A
 • organizarea si alocarea resurselor materiale si umane necesare
  functionarii sistemului de management
 • buna practica profesionala si calitatea serviciilor intregului personal pentru executarea certificarilor / inspectiilor conform cerintelor SR EN ISO/CE| 17020:2012, a standardelor de inspectie si a reglementarilor in vigoare
 • imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management conform SR EN ISO/CEI 17020:2012
 • mentinerea integritatii sistemului de management atunci cand sunt planificate si implementate modificari ale sistemului de management
 • evitarea supunerii personalului de conducere si tehnic la presiuni de diferite naturi: comerciale, financiare, care pot afecta rezultatul inspeciiilor
 • asigurarea protectiei informatiilor confidentiale si a dreptului de proprietate ale clientilor
 • vitarea implicarii in activitati care pot afecta increderea in competenta, impartialitatea, rationamentul si integritatea operationala
 • asigurarea unei comunicéri adecvate intre personalul organismelor de certificare si inspectie privind certificarile / inspectiile si eficacitatea sistemului

in calitate de Director General, deleg responsabilitatile:

 • Sefului organismului de inspectie ADR, pentru activitatile tehnice si pentru asigurarea resurselor necesare mentinerii calitatii inspectiilor
 • Sefului organismului de certificare ADR, pentru activitatile tehnice si pentru asigurarea resurselor necesare mentinerii calitatii activitatilor
  de certificare
 • Manager SMI, pentru implementarea si mentinerea sistemului de management