INGINERIE

Proiectare de bază și de detaliu

MONTAJ UTILAJE ȘI CONDUCTE

• plot- planuri, key-planuri
• planuri de amplasare echipamente;
• vederi in plan si sectiuni conducte;
• scheme izometrice;
• specificatii / caiete de sarcini de procurare, montaj;
• liste de materiale;
• breviare de calcul grosimi de perete
• documentatie pentru dezafectari cu valorificarea materialelor;
• programe pentru examinare-verificare-inspectie (conf. PT-C6 si PT-C10) la conducte sub presiune, vechi, in vederea stabilirii duratei de viata remanenta;
• verificare tehnică in utilizare pentru investigaţii si examinări (RADTE IP). In cadrul acestui program intocmeşte ca documente: programul de verificări si raportul final.
•proiecte de reparatii
• asistenta tehnica la executia instalatiilor proiectate
• calcul de flexibilitate pentru conducte

UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE

• Rezervoare, tamburi, vase (de stocare, vase tampon, rezervoare cu închidere hidraulică, cisterne de cale ferata, auto, containere ISO, butelii.) care operează la presiune joasă / medie sau ridicată
• Schimbatoare de căldură cu manta şi ţevi
• Răcitoare de aer
• Uscătoare, evaporatoare, cristalizatoare ,separatoare ,site
• Separatoare de praf (cicloane, filtre cu saci, precipitatoare electrostatice)
• Echipamente speciale caracteristice domeniilor gas&oil, rafinare, chimie, petrochimie

Alte servicii oferite:

• verificare tehnică in utilizare pentru investigaţii si examinări (RADTE IP). In cadrul acestui program intocmeşte ca documente: programul de verificări si raportul final. 

• asistență tehnică pentru obținerea avizelor ISCIR

• asistenţă tehnică la execuţie pe parcursul fabricării echipamentelor.

 

INSTALAȚII ELECTRICE

• proiectare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV
• proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV
• Zonare „EX”
• Documentatie pentru obtinerea Certificatului INSEMEX
• Instalaţii electrice de joasă şi medie tensiune pentru: receptori aparţinând consumatorilor industriali, receptori aparţinând consumatorilor casnici, receptori aparţinând consumatorilor din organizările de şantier;
• Instalaţii electrice de iluminat pentru: iluminat interior, iluminat exterior, iluminat de siguranţă;
• Instalaţii de energie electrică pentru: receptori de 0,4 KV, receptori de 6 kV;
• Posturi de transformare pentru tensiuni : 6/0,4 kV, 20/6 kV, 20/0,4 kV;
• Staţii de conexiuni electrice şi staţii de distribuţie la tensiunile de 6 kV, 10 kV, 20 kV;
• Reţele de cabluri electrice pozate în: pământ, pe pod de cabluri, etc.
• Prize de pământ de mică adâncime pentru hale industriale, clădiri administrative, posturi de transformare, staţii electrice.

CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

• Proiecte de construcții metalice și rezistență
• Proiecte de Arhitectură
• Relevee

Documentații pentru obținere Avize/Autorizații

Aviz RADTE documentație ISCIR

Aviz/Autorizație de mediu

Certificat de urbanism C.U.)

Autorizarea Lucrărilor de Construire (D.T.A.C.)

Autorizare de demolare – (D.T.A.D.)

Aviz Inspectoratul de Stat în Construcții

Aviz de Securitate la Incendiu – I.S.U.