Organigrama

Menționăm că:

IPROCHIM S.A. pune la dispoziția persoanelor interesate Organigrama societății, fiind furnizate numele și funcțiile conducerii executive potrivit obligațiilor de raportare și transparență reglementate de actele normative care nu aduc atingere liberei concurențe și intereselor comerciale ale societății.