Politica de calitate, mediuu, sănătare, securitate ocupațională

Declaraţia Directorului General al IPROCHIM S.A. privind politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale