Politica de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă

Declaraţia Directorului General al IPROCHIM S.A. privind politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă