Politica de imparţialitate şi independenţă

1. REFERINȚE

SR EN ISO/CEI 17020:2012 „Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții”.

 

2. SCOP

Prezentul document stabilește politica organismelor de inspecție și omologare privind imparțialitatea și independența.

 

3. POLITICA

În cadrul organismelor managementul la cel mai înalt nivel a stabilit și implementat un sistem de cerințe pentru asigurarea îndeplinirii condițiilor ca organisme de tip A. Organismele sunt independente de părțile implicate (clienți și alte părți interesate) și de activitățile desfășurate de organizația mamă IPROCHIM S.A.

Pentru asigurarea imparțialității și independenței personalului organismelor se aplică următoarele politici:

Ä personalul nu este supus la presiuni comerciale sau financiare care i-ar putea influența decizia;

Ä se exclud influențele externe şi/sau interne asupra rezultatelor activităților de inspecție, omologare;

Ä se exclud activitățile care ar afecta independența de decizie şi integritatea față de activitățile de inspecție/omologare, efectuate de către inspectorii ADR, evaluatorii ADR, experții tehnici COV;

Ä personalul cu atribuții în alte compartimente ale societății (de ex. proiectare), nu este implicat în activitățile organismelor;

Ä alte departamente ale societății “mamă” IPROCHIM SA nu sunt implicate în proiectarea, mentenanța, fabricarea, instalarea, deținerea sau utilizarea produselor supuse activităților de inspecție/omologare, desfășurate de organisme.

 

Data:  04.10.2022