Politica de instruire personal

Pentru o performanta corespunzatoare, managementul organismelor IPROCHIM S.A. identifica necesitatile individuale de instruire gi le planifica periodic. Sefii organismelor planifica instruirea personalului, pe baza necesitatilor de instruire (atat domeniu tehnic, cat si in
domeniul managementului), acordand atentie deosebita selectiei si instruirii personalului nou angajat sau transferat pentru sarcini noi. Continutul planului de instruire este conceput pentru a fi adecvat cu sarcinile curente si cu cele anticipate ale organismelor de inspectie ADR, COV SUPRASTRUCTURI SI COV STATII DISTRIBUTIE SI TERMINALE si organismului de certificare ADR.

Activitatea de instruire si calificare a personalului organismelor se desfasoara atat in interiorul IPROCHIM SA cat si in afara sa, in cazul cursurilor de calificare/ perfectionare profesionala.

Activitatile de instruire sunt furnizate de lectori sau instructori de specialitate din IPROCHIM S.A. sau din exterior. In cadrul actiunilor de perfectionare a pregatirii personalului organismelor este inclusa si activitatea de instruire a personalului care desfasoara activitati pe linia efectuarii auditurilor.

Evaluarea procesului de instruire a personalului se face dupa caz prin probe practice si/sau teoretice, pe baza de testare etc., in conformitate cu conditiile stabilite de conducerea organismelor. Dovada scrisA a absolvirii cursului, impreund cu calificativul obtinut, se pastreaza de catre sefii organismelor in dosarul de personal al fiecarui angajat.

Data: 16.02.2022