Politica de protecţie a informaţiilor confidenţiale

In cadrul organismelor managementul la cel mai inalt nivel a stabilit si implementat un sistem de protectie a informatiilor confidentiale si a drepturilor de proprietate ale clientului, astfel incat la aceste informatii sA aiba acces numai persoane care au dreptul acesta. Se asigura ca toate
persoanele care au acces la informatii confidentiale, fie persoane din cadrul organismelor, fie persoane straine (de exemplu- personalul Registrului Auto Roman), pastreaza confidentialitatea acestora.

In acest sens, accesul in Spatiile aferente activitatilor organismelor se face controlat pentru persoanele straine, dupa ce au obtinut aprobarea conducerii.

Situatiile prevazute pentru care se stabilesc clauze privind aspecte de confidentialitate sunt:

 • in timpul derularii proceselor de inspectie/activitatii de certificare – atunci cand
  caracteristicile obiectului de inspectat/certificat impun garantarea clauzelor de
  confidentialitate;
 • la finalizarea certificatului de inspectie tehnica, atunci cand, prin rezultatul negativ al
  inspectiei, pot fi aduse daune solicitantului (in general, organismele de inspectie nu va
  furniza la terti nici un fel de informatii referitoare la rezultatele inspectiilor);
 • la finalizarea activitatilor de certificare, atunci cand, prin decizia de neacordare a
  certificarii, pot fi aduse daune clientului (organismul de certificare ADR nu va furniza la
  terti nici un fel de informatii referitoare la rezultatele certificarii);
 • la semnarea contractului de certificare, acreditare, desemnare sau atestare, in care se
  stipuleaza clauze privind garantarea confidentialitatii informatiilor primite de la clienti
  precum si modul de respectare a acestora.

 

Protectia informatiilor confidentiale este asiguraté prin semnarea angajamentului de
confidentialitate, atat de catre personalul organismelor cat si de persoanele straine, care au
contact cu aceste informatii.