Politica de protecţie a informaţiilor confidenţiale

1. REFERINȚE

SR EN ISO/CEI 17020:2012 „Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții”.

 

2. SCOP

Prezentul document stabilește politica organismelor de inspecție și omologare ale IPROCHIM S.A. privind protecția informațiilor confidențiale.

 

3. POLITICA

În cadrul organismelor managementul la cel mai înalt nivel a stabilit și implementat un sistem de protecție a informațiilor confidențiale și a drepturilor de proprietate ale clientului, astfel încât la aceste informații să aibă acces numai persoane care au dreptul acesta. Se asigură că toate persoanele care au acces la informații confidențiale, fie persoane din cadrul organismelor, fie persoane străine (de exemplu personalul Registrului Auto Român), păstrează confidențialitatea acestora.

În acest sens, accesul în spațiile aferente activităților organismelor se face controlat pentru persoanele străine, după ce au obținut aprobarea conducerii.

Situațiile prevăzute pentru care se stabilesc clauze privind aspecte de confidențialitate sunt:

Ä în timpul derulării proceselor de inspecție / activității de omologare – atunci când caracteristicile obiectului de inspectat / omologat impun garantarea clauzelor de confidențialitate;

Ä la finalizarea certificatului de inspecție tehnică, atunci când, prin rezultatul negativ al inspecției, pot fi aduse daune solicitantului (în general, organismele de inspecție nu va furniza la terți nici un fel de informații referitoare la rezultatele inspecțiilor);

Ä la finalizarea activităților de omologare, atunci când, prin decizia de neacordare a omologării, pot fi aduse daune clientului (organismul de omologare ADR nu va furniza la terți nici un fel de informații referitoare la rezultatele omologării);

Ä la semnarea contractului de omologare, acreditare, desemnare sau atestare, în care se stipulează clauze privind garantarea confidențialității informațiilor primite de la clienți precum și modul de respectare a acestora.

Protecția informațiilor confidențiale este asigurată prin semnarea angajamentului de confidențialitate, atât de către personalul organismelor cât și de persoanele străine, care au contact cu aceste informații.

 

 

Data: 04.20.2022