Politica pentru selectarea şi aprovizionarea cu servicii şi produse

1. REFERINȚE

SR EN ISO/CEI 17020:2012 „Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții”.

 

2. SCOP

Prezentul document stabilește politica organismelor de inspecție și omologare ale IPROCHIM S.A. privind selectarea și aprovizionarea cu servicii și produse utilizate în activitățile de inspecție / omologare efectuate.  

 

3. POLITICA

Politica organismelor este de a avea la dispoziție şi utiliza toate facilitățile şi echipamentele necesare, adecvate efectuării inspecțiilor / omologărilor, de a verifica şi întreține aceste facilități și echipamente, pentru a asigura încrederea în rezultatele inspecțiilor / omologărilor efectuate.

Conducerea organismelor se asigură că produsele și serviciile aprovizionate care afectează calitatea inspecțiilor (inclusiv facilitățile și echipamentele închiriate în locațiile unde se desfășoară activitatea de inspecție) / omologărilor nu sunt utilizate înainte de a fi inspectate sau verificate ca fiind conforme cu cerințele sau specificațiile standardizate sau cu cerințele definite în metodele de inspecție. Se păstrează înregistrări ale acțiunilor întreprinse pentru verificarea conformității.

Documentele de aprovizionare, pentru produsele care afectează calitatea rezultatelor  inspecțiilor conțin date care descriu în mod clar serviciile sau produsele comandate. Înaintea eliberării documentelor de recepție, conținutul tehnic al acestora este verificat și aprobat.

Serviciul, echipamentul și produsul achiziționat care afectează calitatea inspecțiilor / omologărilor nu sunt utilizate până când nu au fost inspectate sau altfel verificate ca fiind conforme cu cerințele sau specificațiile din standarde sau cerințele definite prin metodele pentru inspecțiile respective, specificate în documentele de aprovizionare aprobate.

Se păstrează înregistrările acțiunilor întreprinse pentru verificarea conformității serviciilor, echipamentelor și produselor achiziționate.

 

Data: 04.10.2022