Politica pentru selectarea şi aprovizionarea cu servicii şi produse

Politica organismelor este de a avea la dispozitie gi utiliza toate facilitatile si echipamentele necesare, adecvate efectuarii inspectiilor/certificarilor, de a verifica si intretine aceste facilitati si echipamente, pentru a asigura increderea in rezultatele inspectiilor/certificarilor efectuate.

Conducerea organismelor se asigura ca produsele si serviciile aprovizionate care afecteaza calitatea inspectiilor (inclusiv facilitatile si echipamentele inchiriate in locatiile unde se desfasoara activitatea de inspectie) / certificarilor nu sunt utilizate inainte de a fi inspectate sau
verificate ca fiind conforme cu cerintele sau specificatiile standardizate sau cu cerintele definite 

in metodele de inspectie. Se pastreaza inregistrari ale actiunilor intreprinse pentru verificarea conformitatii.

Documentele de aprovizionare, pentru produsele care afecteazd calitatea rezultatelor inspectiilor contin date care descriu in mod clar serviciile sau produsele comandate. Inaintea eliberarii documentelor de receptie, continutul tehnic al acestora este verificat si aprobat.

Serviciul, echipamentul si produsul achizitionat care afecteaza calitatea inspectiilor / certificarilor nu sunt utilizate pana cand nu au fost inspectate sau altfel verificate ca fiind conforme cu cerintele sau specificatiile din standarde sau cerintele definite prin metodele
pentru inspectiile respective, specificate in documentele de aprovizionare aprobate.

Se pastreaza inregistrarile actiunilor intreprinse pentru verificarea conformitatii serviciilor, echipamentelor si produselor achizitionate.

Data: 16.02.2022