PROCESE ŞI INSTALAŢII TEHNOLOGICE

Activităţi de inginerie tehnologică

 • IPROCHIM asigură ingineria şi proiectarea pentru instalaţiile sau echipamentele din orice sector din domeniul său de activitate, respectiv.

  • Analiza licenţei de tehnologie
  • Inginerie de bază / proces şi instrumentaţie
  • Inginerie de detaliu procese şi instalaţii automatizare
  • Consultanţă  tehnică şi economică privind  procesele tehnologice şi transpunerea acestora la scară industrială
  • Analiză oferte instalaţii /utilaje tehnologice
  • Modelare şi simulare instalaţii / procese / utilaje tehnologice
  • Dimensionare utilaje tehnologice pe baza modelelor şi metodelor de simulare (reactoare, coloane de distilare, absorbţie, degazare, schimbătoare de căldură, etc.)

Domenii de activitate

 • Industria chimică anorganică (acid sulfuric, acid azotic,  acid fosforic, amoniac, azotat de amoniu îngrăşământ şi poros, îngrăşăminte chimice fosfatice)
 • Industria chimică organică (produse de sinteză, mase plastice, cauciuc, medicamente, detergenţi, lacuri şi vopsele, etc.)
 • Industria petrochimică şi de rafinare
 • Oil&Gas (terminale GPL, depozite şi staţii de distribuţie a combustibililor, terminal produse combustibile, etc.)
 • Alte industrii (alumină, sticlă, mortare uscate, mangal, cărbune activ, etc.)

Tipuri de documentaţii

 • IPROCHIM elaborează documentaţii tehnico-economice pentru toate etapele de proiectare.

  • Studii de fundamentare tehnică / oportunitate a investiţiei
  • Studii de soluţii tehnologice
  • Studii de prefezabilitate, fezabilitate
  • Proiecte tehnice – inginerie de proces şi instrumentaţie
  • Manual de operare, instrucţiuni de lucru pentru instalaţii tehnologice
  • Documentaţii necesare obţinerii avizelor şi acordurilor
  • Analize de oferte instalaţii tehnologice, echipamente tehnologice
  • Expertiză tehnologică
  • Rapoarte de evaluare economică

Alte activităţi şi servicii

 • IPROCHIM oferă şi alte diferite servicii, precum:

  • Asistenţă tehnică în perioada de execuţie, punere în funcţiune şi de atingere a parametrilor proiectaţi a obiectivelor de investiţii.
  • Asistenţă tehnică la fabricarea şi procurarea echipamentelor / instalaţiilor
  • Asistenţă tehnică pentru import–export de tehnologii şi echipamente 

  Principalele instrumente informatice folosite sunt: ChemCAD și complemente ( simulare procese ); Autodesk Plant Design Suite și CADMATIC ( P&Id )