Programe si Strategii

Cu privire la Programe și strategii menționăm că:

IPROCHIM S.A. pune la dispoziția persoanelor interesate cu privire la Programe și strategii, Bugetul de Venituri și Cheltuieli care se regăsește anexat la secțiunea Adunări Generale ale Acționarilor și care cuprinde informații de natură a nu aduce atingere liberei concurențe și intereselor comerciale ale societății.