Rapoarte si Studii

Cu privire la Raportul de activitate 2015 menționăm că:

IPROCHIM S.A. pune la dispoziția persoanelor interesate cu privire la Raportul de activitate, Raportul anual al Consiliului de Administrație care se regăsește anexat la secțiunea Adunări Generale ale Acționarilor.