AGA din 04/05.10.2018

Nr. Crt. Document Data publicarii: PDF:
1 Propunere Vasile DIDILA 2018-09-20
2 Ordinea de zi AGEA – revizuita 2018-09-20
3 Raport curent suplimentare ordine de zi AGEA  2018-09-20
4 Precizari propunere Vasile DIDILA 2019-01-07
5 Propuneri DPAPS 2019-01-07
6 Proiect Hotărîri AGA – revizuit 2019-01-07
7 Buletin de vot AGA – revizuit 2019-01-07
8 Formular de vot prin corespondență AGA – revizuit 2018-09-20
9 Procura specială AGA – revizuita 2018-09-20
10 Convocator AGA 2018-09-03
11 Raport curent AGA 2018-09-03
12 Nota de fundamentare – Punct 1 AGEA 2018-09-03
13 Nota – Punctul 2 AGA 2018-09-03
14 Proiect Hotărîri AGA 2018-09-03
15 Convocator AGA 2018-09-03
16 Formular de vot prin corespondență AGA 2018-09-03
17 Procura specială AGA 2018-09-03