AGA 28 ianuarie 2022

Nr. Crt.DocumentData publicarii:PDF:
1Convocare AGA 28 ianuarie 20222021-28-12
2Proiect Hotarari AGA 28 ianuarie 20222021-28-12
3Buletin Vot AGA 28 ianuarie 20222021-28-12
4Formular Vot Corespondenta AGA 28 ianuarie 20222021-28-12
5Procura Speciala AGA 28 ianuarie 20222021-28-12
6Solicitare Nominalizare actionar minoritar2021-28-12
7Nota fundamentare AGOA pct 22021-28-12
8Nota fundamentare AGOA pct 32021-28-12
9Nota fundamentare AGOA pct 42021-28-12
10Nota fundamentare AGEA pct 12021-28-12
11Nota ANEXA 1 AGEA pct 12021-28-12
12Nota ANEXA 2 AGEA pct 12021-28-12
13Hotarari AGA 28 ianuarie2021-28-12
14Raport curent AGA 28 ianuarie2021-28-12