AGA din Mai 2020

Nr. Crt.DocumentData publicarii:PDF:
1Convocare AGA 19 mai 20202020-04-13
2Raport Convocare AGA 19 mai 20202020-04-13
3Proiect Hotarari AGA 19 mai 20202020-04-13
4Buletin Vot AGA 19 mai 20202020-04-13
5Formular Vot Corespondenta AGA 19 mai 20202020-04-13
6Procura Speciala AGA 19 mai 20202020-04-13
7AGOA pct1 Nota fundamentare inchirieri2020-04-13
8AGEA pct1 Nota fundamentare prelungir2020-04-13
9AGEA pct1 Anexa Prelungire Contracte inchiriere 20202020-04-13
10AGEA pct2 Nota fundamentare inchirieri noi2020-04-13
11AGEA pct2 Anexa Chiriasi noi2020-04-13