AGA/AGEA 01 Septembrie 2022


Nr. Crt.DocumentData publicării:PDF:
1Raport curent – revizuit2022-07-29
2Notă de fundamentare adresată AGA2022-07-29
3Notă de fundamentare audit financiar2022-07-29
4Prezentare management audit & BPO2022-07-29
5Convocare2022-07-29
6Proiect Hotărîri AGOA2022-07-29
7Buletin de vot AGOA/AGEA2022-07-29
8Formular de vot prin corespondență2022-07-29
9Procura specială AGOA/AGEA2022-07-29
10Raport curent2022-07-29
11Nota de fundamentare – AGEA2022-07-29