AGA/AGEA 01 Septembrie 2022


Nr. Crt. Document Data publicării: PDF:
1 Raport curent – revizuit 2022-07-29
2 Notă de fundamentare adresată AGA 2022-07-29
3 Notă de fundamentare audit financiar 2022-07-29
4 Prezentare management audit & BPO 2022-07-29
5 Convocare 2022-07-29
6 Proiect Hotărîri AGOA 2022-07-29
7 Buletin de vot AGOA/AGEA 2022-07-29
8 Formular de vot prin corespondență 2022-07-29
9 Procura specială AGOA/AGEA 2022-07-29
10 Raport curent 2022-07-29
11 Nota de fundamentare – AGEA 2022-07-29
12 Administratorii Provizorii 2022-08-18
13 Propunere Administrator 2022-08-23
14 Hotărârea nr.1 din 02 septembrie 2022 2022-09-06
15 Hotărârea nr.2 din 02 septembrie 2022 2022-09-06
16 Raportul curent din 05 septembrie 2022 2022-09-06