AGOA din 25/29.01.2018

Nr. Crt.: Document: Data publicarii: PDF:
1 Raport curent AGOA 2018-01-30
2 Procura specială AGOA 2018-01-19
3 Formular de vot prin corespondență AGOA 2018-01-19
4 Buletin de vot AGOA 2018-01-19
5 Proiect Hotărîri AGOA 2018-01-19
6 Nota de fundamentare Calea Plevnei 2018-01-19
7 Nota de fundamentare CLUJ 2018-01-19
8 Nota de fundamentare indemnizatie Director General 2018-01-19
9 Nota de fundamentare indemnizatie CA 2018-01-19
10 Raport convocare AGOA – Supliment 2018-01-19
11 Ordine de zi AGOA – revizuita 2018-01-19
12 Raport convocare AGOA 2018-01-19
13 Convocator AGOA 2018-01-19