CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

 • Proiectare pentru construcţii
 • Proiectarea instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare (hidrotehnice)
 • Proiectare pentru instalatii de Incalzire /ventilatie / climatizare
 • Verificarea autorizată a proiectelor de construcţii şi de instalaţii aferente

Documentatiile intocmite ofera datele complete realizarii obiectivelor de investitii in diversele faze de conceptie, respectiv Studiu de solutie, Studiu de fezabilitate,  curriculum vitae, Documentatie tehnica autorizatie de constructie, Documentatie tehnica autorizatie de demolare, Proiect tehnic, documentatie tehnica, etc..

Proiectare pentru constructii

 • Elaborarea planului general şi de amplasament
 • Drumuri
 • Lucrări de geodezie-topografie: ridicări topografice, măsurători optice, lucrări de cadastru, etc.
 • Arhitectură pentru construcţii civile şi industriale
 • Structuri de rezistenta pentru constructii civile si industriale. Acestea pot fi alcatuite din beton armat, metal, pereti structurali de zidarie. Tipurile de constructii industriale ce se pot proiecta sunt: hale, grupuri TS, estacade, bazine,cuve, turnuri racire, stalpi, etc.
 • Fundaţii în cadre (masive) din beton armat pentru sustinerea utilajelor dinamice şi statice.
 • Expertize tehnice pentru adaptări şi modificări structuri de rezistenţă ale constructiilor existente
 • Expertize tehnice la lucrări de dezafectare constructii
 • Evaluări constructii. 
 •  

Proiectarea instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare (hidrotehnice)

 • Aducţiuni de apă
 • Instalaţii de înmagazinare a apei (rezervoare)
 • Reţele de distribuţie apă (inclusiv construcţii accesorii: cămine de vane şi golire): apă potabilă, industrială, apă pentru incendiu, apă pentru consumatorii vitali, apă recirculată
 • Staţii de pompare apă potabilă, apă de incendiu cu hidrofor, apă industrială, apă recirculată, etc.
 • Instalaţii de răcire a apei industriale: turnuri de răcire cu tiraj forţat
 • Instalaţii sanitare interioare de alimentare cu apă: potabilă, industrială, incendiu
 • Instalaţii speciale de stins incendiu: instalaţii de sprinklere, instalaţii de drencere, instalaţii de apă pulverizată, instalaţii de spumă mecanică şi antialcooli, etc.
 • Instalaţii sanitare interioare de evacuare ape uzate şi menajere, industriale (acide, bazice), pluviale
 • Bazine de retenţie ape pluviale
 • Staţii de pompare ape uzate şi ape pluviale
 • Reţele exterioare de canalizare inclusiv construcţii accesorii: cămine de vizitare, camere de intersecţie şi racord, cămine de rupere de pantă, etc): ape uzate menajere, ape uzate industriale chimic impure, ape convenţional curate şi meteorice
 • Separatoare de hidrocarburi
 • Documentaţii tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor pentru diverse folosinte de apa (institutii).
 • Pentru elaborarea acestor documentaţii IPROCHIM este atestat de către M.M.P.

Proiectare pentru instalaţii de incalzire/ventilatie/climatizare

 • Instalatii interioare de incalzire pentru constructii civile si industriale
 • Instalatii de ventilatie mecanica la constructii civile si industriale
 • Climatizare – constructii civile si industriale
 • Ventilare/climatizare pentru laboratoare, boxe trafo, camere electrice, camere de comanda
 •  

Principalele instrumente informatice folosite sunt: AutoCAD și Suitele : AutoDesk Infrastructure Design, AutoDesk Buildy Design, AutoDesk Inventor ( design și modelare ), CSI ETAPS, CSI SAP 2000, AXIS VM ( engineering ), Tekla Structures ( detailing ).