Locatii de certificare ADR

Procedura de evaluare se efectueaza in conformitate cu „Schema de certificare de conformitate pentru aprobare de model tip ambalaje / cisterne”.

Seful OC intocmeste ,Fisa de desemnare a echipei de evaluare — Ambalaje / Cisterne”, in care desemneaza echipa de evaluare care va efectua evaluarea, locatia convenita cu clientul pentru desfasurarea evaluarii si intervalul de timp programat pentru evaluare.

Se obtin de la echipa de evaluare desemnata semnaturile prin care se atesta ca a luat cunostinta de obiectul, data si locatia evaluarii, precum si 0 declaratie pe proprie raspundere a evaluatorilor, ca nu se afla in nici un fel de relatii cu clientul organismului de certificare.

Seful OC nu nominalizeaza echipa de evaluare inainte de obtinerea acceptului de la client prin semnarea contractului.

Daca cererea este acceptata de seful OC, acesta avizeaza formularul ,Plan de evaluare Ambalaje / Cisterne’”, intocmit de evaluatorul sef ADR desemnat, pe care il trimite clientului printr-una de caile de comunicare stabilite cu acesta (fax, mail, scrisoare recomandata la adresa indicata).

in timpul activitatilor de evaluare, evaluatorii completeaza toate constatarile, rezultatele, documentele si inregistrarile verificate pe formularele anexe ale procedurilor operationale. Daca se considera necesar, se pot cere fabricantului copii ale anumitor inregistrari, care
vor fi pastrate la dosar.

Vizita preliminara (dupa caz)

in urma finalizarii etapei de analiza a documentelor transmise, si in situatia in care se impune constatarea faptica a capabilitatii fabricantului de realizare a ambalajelor / cisternelor ADR, respectiv a tipului sau a tipurilor de ambalaje pentru transport marfuri periculoase se decide asupra unei vizite preliminare la fabricant.

Scopul vizitei preliminare este de a constata:

  1. existenta si/sau implementarea unui sistem de management al calitatii pentru fabricarea ambalajelor/cisternelor;
  2. definitivarea documentatiei necesare certificarii produsului;
  3. prezentarea personalului si facilitatilor corespunzatoare realizarii produsului, inclusiv echipamente de masuratori si testare pentru auto-evaluarea fabricantului;

 

Daca, cu ocazia vizitei, se constata deficiente procesul de certificare se va relua numai dupa rezolvarea, in timp util ( max. 1 luna) a acestora, in caz contrar procesul de certificare se sisteaza.

Nota: Daca urmare analizei cererii, a documentelor si informatiilor obtinute referitoare la fabricant (de exemplu cu ocazia unor certificari anterioare), se considera ca fabricantul are capabilitatea tehnica de a fabrica ambalaje / cisterne ADR, vizita preliminara nu se mai
efectueaza.

Evaluarea la sediu

Evaluarea fabricantului se efectueaza cu scopul de a se stabili faptul ca ambalajele sunt fabricate, reconditionate si incercate conform unui program implementat de asigurare a calitatii considerat satisfacator pentru OC, astfel incat fiecare prototip sa corespunda prevederilor din Codul ADR.

Evaluarea la sediu se efectueaza de catre personal calificat corespunzator de OC pentru a indeplini sarcinile impuse de procesul de evaluare a sistemului de management al calitatii aplicat procesului de fabricare a ambalajelor/cisternelor, destinate transportului de marfuri periculoase..

Evaluarea se efectueaza intr-o perioada stabilité de comun acord cu fabricantul, cu conditia ca tipul de ambalaj /cisterna care urmeaza a fi certificat s4 se afle in fabricatie.

Evaluarea se desfasoara pe baza Planului de evaluare ambalaje/cisterne. Daca in timpul evaluarii se constata ca sunt cerinte care nu sunt respectate de catre fabricant, evaluatorul completeaza ,Raport de neconformitate evaluare ambalaje/cisterne”, in care se consemneaza eventualele comentarii ale clientului si se emite un exemplar pentru client (care semneaza pentru aceasta) si un exemplar pentru OC. Daca clientul doreste continuarea certificarii, fie va furniza OC dovezile de rezolvare a neconformitatilor constatate, fie va accepta evaluari suplimentare la sediul clientului, dupa cum considera evaluatorul sef.

La deschiderea procesului de evaluare, se prezinta clientului planul de evaluare, se obtine confirmarea domeniului de certificare, se mentioneaza resursele si facilitatile necesare procesului de evaluare si se mentioneaza conditiile in care procesul de evaluare poate fi
intrerupt. Toate informatiile se regasesc in formularul ,Proces verbal al sedintei de deschiderea pentru evaluare ambalaje/cisterne”.

La finalul procesului de evaluare se prezinta clientului concluziile auditului, termenul pana la care clientul trebuie sa prezinte un plan de corectii si actiuni corective pentru rezolvarea eventualelor neconformitati constatate, actiuni post evaluare ale organismului de certificare,
posibilitatea clientului de a apela la reclamatii si apeluri. Toate informatiile se regasesc in formularul ,Proces verbal al sedintei de inchidere pentru evaluare ambalaje/cisterne”.