INSTALAȚII ELECTRICE

Servicii de proiectare pentru instalatii electrice fiind  autorizat ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei) având ATESTATUL nr. 5975 / 23.07.2010 pentru următoarele activităţi:

 • de tip Bp pentru „ proiectare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV”
 • de tip C1A pentru „ proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV”

IPROCHIM este atestat INSEMEX privind activităţi de proiectare pentru instalaţii din medii cu atmosferă potenţial explozivă şi întocmirea documentaţiilor tehnice pentru instalaţiile din ariile cu pericol de explozie în vederea obţinerii Certificatului INSEMEX.

IPROCHIM poate realiza proiecte de instalaţii electrice pentru:

 • Instalaţii electrice de joasă şi medie tensiune pentru: receptori aparţinând consumatorilor industriali, receptori aparţinând consumatorilor casnici, receptori aparţinând consumatorilor din organizările de şantier;
 • Instalaţii electrice de iluminat pentru: iluminat interior, iluminat exterior, iluminat de siguranţă;
 • Instalaţii de energie electrică pentru: receptori de 0,4 KV, receptori de 6 kV;
 • Posturi de transformare pentru tensiuni : 6/0,4 kV, 20/6 kV, 20/0,4 kV;
 • Staţii de conexiuni electrice şi staţii de distribuţie la tensiunile de 6 kV, 10 kV, 20 kV;
 • Reţele de cabluri electrice pozate în: pământ, pe pod de cabluri, etc.
 • Prize de pământ de mică adâncime pentru hale industriale, clădiri administrative, posturi de transformare, staţii electrice.

IPROCHIM Compartiment Instalaţii Electrice a realizat şi finalizat proiecte de instalaţii electrice din care specificăm următoarele:

1. Întocmirea documentaţiei pentru certificarea echipamentelor „in situ” din medii cu potenţial exploziv, analiza de risc pentru desfăşurarea activităţilor din medii cu potenţial exploziv, elaborarea documentaţiei pentru protecţie la explozie (depozit nou chimicale+ recertificare obiective existente)

Instalaţii electrice pentru:

 • Fabrica de volane de  lemn
 • Fabrica de scule si matriţe
 • Depozit clei diluanţi, vopsele, lacuri, peroxizi

Beneficiar S.C. TAKATA – PETRI România  S.R.L.

2. Documentaţie tehnică (Conform Normativului NEX 01-06) în vederea autorizaţiei de către INSEMEX  Petroşani a obiectivelor cu pericol de explozie de la CNU Sucursala Feldioara – Instalaţii electrice.

Beneficiar Compania Naţională a Uraniului S.A Bucureşti Sucursala  Feldioara

3. Documentaţii tehnice pentru instalaţii electrice de iluminat, forţă, legare la pământ pe platforma S.C. SAINT GOBAIN GLASS ROMÂNIA SRL

Beneficiar S.C. SAINT GOBAIN GLASS ROMÂNIA SRL