Politica pentru tratarea apelurilor şi reclamaţiilor

Conducerea organismelor ale IPROCHIM S.A. considera reclamatiile si apelurile referitoare la activitatile desfasurate de inspectie / certificare ca o sursa importanta de informatii pentru imbunatatirea sistemului de management. Reclamatiile si apelurile primite se trateaza astfel
incat sa se evite afectarea imaginii organismelor.

La tratarea reclamatiilor si apelurilor se au in vedere urmatoarele aspecte:

  • clientii nu sunt impiedicati sub nici o forma sa facd uz de reclamatie sau apel si nici nu vor fi influentati in sensul renuntarii la acestea
  • apelurile si reclamatiile sunt primite si inregistrate cu promptitudine
  • analizarea si rezolvarea lor se face in timp rezonabil
  • se numesc persoane competente pentru rezolvarea acestora
  • hotararile luate ca urmare a analizei apelului sau reclamatiei sunt aduse la cunostinta clientului in cel mai scurt timp posibil, in termeni clari si fara echivoc.

Se pastreaza inregistrari ale tuturor apelurilor si reclamatiilor precum si ale actiunilor intreprinse de organisme legate de: primirea, analiza, solutionarea si transmiterea raspunsului catre client.

Rezultatele apelurilor si reclamatiilor sunt analizate periodic in analiza efectuata de management si vor fi folosite ca baza pentru imbunatatirea activitatii organismelor.

Data: 16.02.2022