Prezentare certificare ADR​

Organismul de Certificare ADR – IPROCHIM functioneaza in urma desemnarii Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri prin Ordinul nr. 2.737 din 17.12.2012 si in baza acreditarii initiale de catre Asociatia de Acreditare din Romania – RENAR, avand Certificatul de Acreditare nr. OT 006 din 14.09.2016, conform cerintelor standardului de referintéa SR EN ISO/CEI 1765:2013.

Organismul de Certificare ADR – IPROCHIM S.A., are stabilit un Sistem de Management al Calitatii pentru evaluarea conformitatii cu proceduri de sistem si proceduri operationale, in conformitate cu Ordinul Nr. 2.737/2012 al Ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, cu Regulamentul specific de acreditare a organismelor care realizeaza certificarea de agreare, certificarea de conformitate cu prototipul si/sau_ inspectia ambalajelor si recipientelor destinate transportului rutier al marfurilor periculoase si a suprastructurilor montate pe vehicule rutiere specializate destinate transportului marfurilor periculoase fin conformitate cu acordul european privind transportul rutier international de marfuri periculoase (ADR) – RS-10 OT emis de RENAR si cu standardul SR EN ISO/CEl 17065:2013.

Organismul de Certificare ADR – IPROCHIM S.A. desfasoara activitati de certificare de conformitate la sediul fabricantului pentru produsele de tip suprastructuri si ambalaje destinate echiparii vehiculelor de transport rutier a miarfurilor periculoase, conform prevederilor Acordului ADR.

Activitatea de certificare de conformitate a produselor de tip suprastructuri si ambalaje destinate echiparii vehiculelor de transport rutier a marfurilor periculoase, conform prevederilor Acordului ADR, este acreditata dupa cum urmeaza:

 I. Omologare de tip cisterne conform Acordului ADR, obligatorie pentru fiecare tip nou de cisterna construit de un anumit fabricant, intr-o anumita unitate de fabricatie, atat in cazul productiei de serie, cat si al productiei de unicat, prin evaluarea conformitatii pentru agrearea de tip aplicata la:

Categoria:
Suprastructuri tip cisterna din materiale metalice
Subcategoria de produse conform ADR:

  • Cisterne fixe (vehicule — cisterna), cisterne demontabile, containere — cisterna si cutii mobile cisterna, conform ADR, cap. 6.8;
  • Cisterne mobile si containere de gaze cu elemente multiple (CGEM) “UN”, conform ADR, cap. 6.7;
  • Cisterne pentru deseuri operand sub vid, conform ADR, cap. 6.10;
  • Cisterne din componenta unitatilor mobile de fabricare explozivi (MEMU), conform ADR:,subcap. 6.12.3.1, subcap. 6.12.4.

 

II. Omologare de model tip ambalaje, obligatorie pentru fiecare tip nou de ambalaj, prin
evaluarea conformitatii pentru aprobarea de model tip aplicata la:

Categoria:

Ambalaje

Subcategoria de produse conform ADR:

  • Ambalaje, conform ADR, cap. 6.1;
  • Ambalaje pentru marfuri infectioase clasa 6.2, conform ADR, cap. 6.3;
  • Recipiente mari pentru transportul in vrac (RMV), conform ADR, cap. 6.5;
  • Ambalaje mari, conform ADR, cap. 6.6.

Organismul de Certificare ADR:

– are relatii de colaborare cu Autoritatea Competenta ADR din Romaania, respectiv Ministerul Transporturilor prin ARR (Autoritatea Rutieré Romana), la interpretarea unor prevederi ADR, precum si la prezentarea prevederilor noi introduse in Acordul ADR stabilite de Comitetul WP.15 al ONU de la Geneva care actualizeaza periodic Acordul ADR.

Organismul de certificare ADR, din IPROCHIM S.A., are o structura organizatorica ce ii asigura atat capabilitatea de a efectua activitatile de evaluare, cat si responsabilitatile asumate prin structura de raportare. Organismul de certificare are personal angajat, care indiferent de alte responsabilitati, dispune de resursele si autoritatea necesara pentru realizarea sarcinilor, implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management.

Evaluatorii ADR au cunostinte relevante despre tehnologia utilizata la fabricarea produselor omologate, despre posibilele defecte ce pot apare in timpul exploatarii acestora si inteleg semnificatia abaterilor constatate cu privire la produsul inspectat.

Organizarea si responsabilitatile Organismului de certificare ADR din cadrul IPROCHIM S.A. indeplinesc cerintele prevazute de SR EN ISO/CEI 17065:2013 pentru asigurarea impartialitatii si independentei. Organismul de certificare ADR , prin evaluatorii ADR, asigura indeplinirea criteriilor de impartialitate si independenta, intarind increderea clientilor in activitatea de certificare ADR desfasurata.

In activitatea de certificare a Organismului de Certificare ADR din cadrul IPROCHIM S.A., conform, sunt implicati un umar de 6 persoane cu functia de evaluatori ADR.


In activitatea Organismului de Certificare ADR |prochim nu s-au tnregistrat accidente din
cauze care sa fi implicat activitatea Organismului de Certificare ADR IPROCHIM sau disfunctionalitati datorate activitatilor de certificare conform ADR.


Organismul de Certificare ADR IPROCHIM nu a primit reclamatii cu privire la astfel de accidente sau referitor la calitatea actului de certificare.