Prezentare COV

Organismul de Inspectie COV – IPROCHIM este recunoscut ca organism de inspectie tehnica de catre Ministerului Economiei prin certificatul de recunoastere nr.1 din 21.09.2018, in baza prevederilor Ordinului ministrului si resurselor nr. 337/2001,
pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnica a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate in scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si statiile de benzina, cu modificarile ulterioare, pentru a efectua urmatoarele activitati:

 • Avizarea tehnica a proiectului si inspectia in exploatare pentru instalatiile de
  depozitare a benzinei la terminale;
 • Avizarea tehnica a proiectului si inspectia in exploatare pentru instalatiile de
  incarcare si descarcare a benzinei in si din containerele mobile la terminale,
  inclusiv pentru echipamentele de incarcare pe la partea inferioara a cisternelor
  auto (containere mobile), colectarea vaporilor si protectia la supraincarcare a
  cisternelor auto (containere mobile);
 • Avizarea tehnica a proiectului si inspectia in exploatare pentru instalatiile de
  incarcare si descarcare a benzinei la statiile de benzina, la terminalele la care se
  realizeaza stocarea intermediara a vaporilor de benzina, etapa a Il-a.

 

Organismul de Inspectie COV – IPROCHIM are stabilit un Sistem de Management al Calitatii pentru inspectie cu proceduri operationale si instructiuni de lucru pentru fiecare domeniu de activitate.

Organismul de inspectie COV – IPROCHIM S.A., are o structura organizatorica ce ii asigura atat capabilitatea de a efectua activitatile de inspectie, cat si responsabilitatile asumate prin structura de raportare. Organismul de inspectie are personal angajat, care indiferent de alte responsabilitati, dispune de resursele si autoritatea necesara pentru realizarea sarcinilor, implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management.
Inspectorii COV au cunostinte relevante despre tehnologia utilizata la fabricarea produselor inspectate, despre posibilele defecte ce pot apare in timpul exploatarii acestora si inteleg semnificatia abaterilor constatate cu privire la produsul inspectat.

Inspectia tehnica COV a Terminalului sau a Statiei de distributie cuprinde o serie de etape de inspectie ce au ca finalitate stabilirea indeplinireii la momentul inspectiei a tuturor conditiilor tehnice impuse de legislatia in vigoare, in vederea:

 • eminterii unui Certificat de inspectie tehnica COV necesar pentru punerea tn exploatare a celor nou construite sau modernizate;
 • prelungirii unui Certificat de inspectie tehnica COV existent care sa ateste functionarea in conditii de siguranta a celor aflate in exploatare.

 

In activitatea Organismului de Inspectie COV Iprochim nu s-au fnregistrat accidente din cauze care sa fi implicat activitatea Organismului sau disfunctionalitati datorate activitatilor de inspectie tehnica. Organismul de Inspectie COV- IPROCHIM nu a primit reclamatii cu privire la astfel de accidente sau referitor la calitatea actului de inspectie.