Prezentare

Organismul de Inspectie ADR – IPROCHIM functioneaza in urma desemnarii Ministerului Economiei , Comertului si Mediului de Afaceri prin Ordinul nr. 971 din 11.08.2014, reconfirmat de MECRMA prin Ordinul nr. 207 din 01.03.2016 si in baza acreditarii initiale de catre Asociatia de Acreditare din Romania – RENAR, avand Certificatul de Acreditare nr. OT 001 din 29.07.2014, actualizat 29.07.2018 conform cerintelor standardului de referintaé SR EN ISO/CEI 17020:2012. Activitatea Organismului de Inspectie ADR – IPROCHIM este reglementata de Ordinul Nr.2.737/2012 al MECMRA.

Organismul de Inspectie ADR – IPROCHIM are stabilit un Sistem de Management al Calitatii pentru inspectie cu proceduri operationale si instructiuni de lucru pentru fiecare domeniu de activitate, inspectii tehnice ADR pentru domeniile cisterne, EX (MEMU), vrac, stelaje si ambalaje, in conformitate cu SR EN ISO/CEI 17020:2012 si ale Acordului European referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR, editia in vigoare). Organismul de inspectie ADR, din IPROCHIM S.A., are o structura organizatorica ce ii asigura atat capabilitatea de a efectua activitatile de inspectie, cat si responsabilitatile asumate prin structura de raportare. Organismul de inspectie are personal angajat, care indiferent de alte responsabilitati, dispune de resursele si autoritatea necesara pentru realizarea sarcinilor, implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management. Inspectorii ADR au cunostinte relevante despre tehnologia utilizata la fabricarea produselor inspectate, despre posibilele defecte ce pot apare in timpul exploatarii acestora si intelegsemnificatia abaterilor constatate cu privire la produsul inspectat.

Organizarea si responsabilitatile Organismului de inspectie ADR din cadrul IPROCHIM S.A. indeplinesc cerintele prevazute de SR EN ISO/CEI 17020:2012 pentru asigurarea impartialitatii si independentei deciziilor de inspectie. Organismul de inspectie ADR , prin inspectorii ADR, asigura indeplinirea criteriilor de impartialitate si independenta, intarind increderea clientilor in activitatea de inspectie tehnica ADR desfasurata.

Organismul de Inspectie ADR - IPROCHIM:

 • are relatii functionale cu Registrul Auto Roman (R.A.R.), prin operarea intr-o baza4 de
  date comuna, pentru comunicarea documentelor emise de Organismul de Inspectie
  ADR – IPROCHIM S.A., documente absolut necesare si obligatorii pentru emiterea de
  catre RAR a certificatelor de agreare pentru transport marfuri periculoase;

 

 • are relatii de colaborare cu Autoritatea Competenta ADR din Romania, respectiv A.R.R.
  (Autoritatea Rutiera Romana) cu privire la:
  – inspectiile efectuate in trafic de Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul
  Rutier;
  – prevederi noi introduse in Acordul ADR ca urmare a hotararilor Comitetului WP15 al
  UNECE;
  – opinii asupra unor posibile noi prevederi de introdus in Acordul ADR.
  – participa impreuna cu organisme notificate la realizarea inspectiilor suprastructurilor
  pentru transportul marfurilor periculoase din clasa 2.

Organismul de Inspectie ADR - IPROCHIM efectueaza inspectii si emite Certificate de inspectie tehnica ADR pentru:

In activitatea de inspectie din cadrul Organismului de Inspectie ADR din cadrul IPROCHIM
S.A., sunt implicati un numar de 12 persoane, din care:

 •  9 inspectori;
 • 2 asistenti tehnici
 • 1 asistent economic

 

In activitatea Organismului de Inspectie ADR lIprochim nu s-au inregistrat accidente din cauze care sa fi implicat activitatea Organismului de Inspectie ADR IPROCHIM sau disfunctionalitati datorate activitatilor de inspectie tehnica ADR.

Organismul de Inspectie ADR IPROCHIM nu a primit reclamatii cu privire la astfel de accidente sau referitor la calitatea actului de inspectie.