AUDIT SI INGINERIA MEDIULUI

 • Conformare cu legislaţia de mediu
 • Managementul apelor
 • Managementul poluanţilor atmosferici;
 • Managementul deşeurilor
 • Management de risc şi securitatea instalaţiilor

Conformare cu legislaţia de mediu

 • IPROCHIM elaborează lucrări specifice pentru reglementarea activităţilor şi asigurarea măsurilor de conformare fiind  înregistrat în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului ca elaborator de :

  • RM – Raport de Mediu
  • RIM – Raport privind Impactul asupra Mediului
  • BM – Bilanţ de Mediu
  • RA – Raport de Amplasament
  • RS – Raport de Securitate
  • EA – Evaluare Adecvată

  IPROCHIM elaborează lucrări specifice pentru reglementarea activităţilor şi asigurarea măsurilor de conformare precum şi:

  • Expertize tehnice pentru evaluarea poluării istorice    produse pe platformele industriale
  • Expertize, evaluări ecotoxicologice şi măsuri pentru remedierea solurilor poluate
  • Consultanţă şi obţinere Acord de mediu şi obţinere  Autorizaţie de mediu conform procedurii simple sau integrate IPPC

Managementul apelor

IPROCHIM elaborează în domeniul manage- mentului apelor documentaţii complexe şi

analizează sistemul de management al apei la nivelul unei organizaţii sau a unui amplasament

 • Tehnologii de tratare a apei brute
 • Stabilirea soluţiilor optime de epurare a apelor uzate casnice şi industriale
 • Studii tehnice, Studii de fezabilitate, Proiecte tehnice şi de detaliu pentru staţii de tratare şi staţii de epurare
 • Tehnologii de tratare a nămolurilor

Managementul poluanţilor atmosferici

Privind controlul poluanţilor atmosferici IPROCHIM elaborează documentaţii  după cum urmează:

 • Dispersia poluanţilor atmosferici în aer pe termen scurt şi lung
 • Expertize tehnice pentru evaluarea poluării aerului produse de instalaţii industriale existente şi noi
 • Proiecte tehnice şi de detaliu pentru monitorizarea continuă a poluanţilor evacuaţi în aer.

Managementul deşeurilor

În domeniul managementului deşeurilor, abordarea IPROCHIM este următoarele:

 • Tehnologii de prelucrare a deşeurilor:
  • Studii tehnice, Studii de fezabilitate, Proiecte tehnice şi de detaliu pentru construire depozite de deşeuri, pentru închidere depozite de deşeuri

Management de risc şi securitatea instalaţiilor

Privind controlul asupra pericolelor de accident major IPROCHIM elaborează sau asigură consultanţă pentru:

 • Auditarea sistemului de management de securitate;
 • Documente necesare conformării cu prevederile directivei SEVESO:
  • Rapoarte de securitate
  • Politică de prevenire a accidentelor majore;
  • Plan de urgenţă internă
  • Evaluarea riscului de mediu, ca rezultat al impactului generat de diverse evenimente

Principalele instrumente informatice folosite sunt: Intelligent SuperPro Designer (simulare procese mediu); Lakes Airmode View (calcul dispersii); Hazop Manager și AutoDesk Plant Design Suite (P&ID).