Tarife certificare ADR

Tarifarea activitatilor de certificare a conformitatii in vederea emiterii certificatului de conformitate pentru omologarea de tip a cisternelor montate pe vehicule destinate transportului rutier al marfurilor periculoase conform Acordului ADR, precum si pentru omologarea de model tip a ambalajelor destinate transportului rutier al marfurilor periculoase conform Acordului ADR urmareste acoperirea tuturor cheltuielilor necesare bunei desfasurari a activitatii OC ADR:

 • Tarife certificare — initial;
 • Tarife supraveghere – anual;
 • Tarife teste laborator — initial, la 4 (patru) ani sau ori de cate ori se impune;
 • Tarife recertificare – la 4 (patru) ani;

 

Tarife pentru modificarea conditiilor de certificare:

 • Modificarea denumirii fabricantului;
 • Modificarea sediului fabricantului / unitatii de fabricatie;
 • Modificarea persoanei juridice detinatoare a certificatului;
 • Mbodificarea statutului fabricantului in urma unor procese de fuziune / absorbtie intre persoane juridice sau a unor procese de divizare a fabricantului;
 • Modificarea conditiilor de certificare prin reducerea, suspendarea sau retragerea certificarii;
 • Modificarea initiata de client asupra produsului, procesului de productie sau a sistemului calitatii;

Lista cheltuielilor de deplasare

 • Cazare (Hotel ***)
 • Transport (Autovehicul sau tren clasa | sau vagon dormit clasa | sau avion clasa economica)
 • – Masa (O masa de pranz / zi)

 

Cheltuielile prezentate se suporta de catre client pentru fiecare membru al echipei de
evaluare care efectueaza o deplasare dintr-un oras in altul in scopul evaluarii.

Stabilirea tarifelor activitatilor din cadrul procesului de certificare a conformitatii tine cont de resursele financiare necesare functionarii OC ADR astfel:

 • Initiere si inregistrare;
 • Analiza a documentatiei;
 • Evaluare la sediul fabricantului;
 • Analiza si decizie ;
 • Incercari de laborator.

 

Valoarea corespunzatoare transmiterii la laborator a esantioanelor selectate cu ocazia evaluarii la fabricant cade in sarcina solicitantului.

In cazul unor rezultate nefavorabile la testele de laborator, repetarea acestora se va face doar la solicitarea clientului iar costurile aferente retestarii si al transportului esantioanelor vor fi suportate de catre acesta.

Tariful pentru evaluare se aplica pentru toate fazele de evaluare: evaluare la sediu, evaluari suplimentare dupa caz, luand in considerare:

 • numarul de zile de analiza a  ocumentatiei / evaluare, prestate de un membru al echipei de evaluare;
 • numarul de membri ai echipei de evaluare.


Numarul de zile stabilite pentru tarife cuprinde toate activitatile legate de pregatirea logistica, executarea si finalizarea prin documente a activitatilor OC ADR.


Tarifele sunt exprimate in Euro si se factureaza in Lei la cursul de referintaé comunicat de BNR in ziua respectiva.

Tarifele se pot achita in trei etape:

– Etapa | (initiere si analiza)

– Etapa II (audit la fabricant)

– Etapa Ill (finalizare lucrare)

Daca nu este altfel stabilit, termenul de achitare al contravalorii facturilor este de 5 zile calendaristice.