Tarife

Tarifarea activitatilor de inspectii ADR pentru ambalaje si recipiente destinate transportului rutier al marfurilor periculoase si pentru suprastructuri tip cisterna, tip EX si MEMU, tip vrac, tip stelaj, montate pe vehicule rutiere specializate destinate transportului marfurilor periculoase, tine cont de acoperirea tuturor cheltuielilor necesare bunei desfasurari a activitatii ORGANISMULUI DE INSPECTIE ADR.

Tarifele se stabilesc pe baza procedurii interne de tarifare si sunt aprobate de catre conducerea IPROCHIM S.A.

La stabilirea tarifelor de inspectii ADR se are in vedere pe de o parte ca acestea sa permita accesul clientilor la procesul de inspectie, iar pe de alta parte sa asigure resursele financiare necesare functionarii organismului de inspectie ADR.

Orele stabilite pentru tarife cuprind toate activitatile legate de pregatirea logistica, executarea si finalizarea prin documente a activitatilor organismului de inspectie ADR.

Tarifele pentru inspectiile anuale si periodice sunt exprimate in Euro si se factureaza in Lei la cursul de referinta comunicat de BNR in ziua respectiva.

Tarifele pentru inspectiile initiale si exceptionale sunt exprimate in Lei si se stabilesc in conformitate cu formula de calcul stabilita in priocedura interna de calcul pentru fiecare tip de suprastructura tn parte.

Daca nu este altfel stabilit, termenul de achitare al contravalorii facturilor este de 5 zile
calendaristice.