A.G.O.A 27 aprilie 2022

Document Data publicarii: PDF:
Raport curent 2022-28-04
Hotarare AGA 1 2022-27-04
Hotarare AGA 2 2022-27-04
Hotarare AGA 3 2022-27-04
Propunerile Actionarului Minoritar dl Vasile Didila 2022-18-04
Propunerile Actionarului Ministerul Economiei 27 Aprilie 2022 2022-08-04
Convocare AGOA 2022-25-03
Raport curent – convocare 2022-25-03
Raport curent – numire 2022-25-03
Buletin vot AGOA 2022-28-03
Proiect hotarari AGOA 2022-28-03
Nota catre CA referitoare la litigiul Mavgo Holding 2022-28-03
Raport de remunerare aferent exercitiului financiar 2021 2022-28-03
Formular de vot prin corespondenta pentru sedinta Adunarii Generale 2022-28-03
Procura speciala AGOA 2022-28-03
Aprobarea situatiilor economico-financiare aferente anului 2021 2022-28-03
Aprobarea BVC 2022 2022-28-03
Raportul Consiliului de Administratie 2022-01-04